Batožinové služby


Táto služba je určená výhradne leteckým spoločnostiam a cestovným kanceláriám, ktoré potrebujú urýchlene zabezpečiť vyzdvihnutie, prevoz a doručenie stratenej alebo založenej batožiny na ktoromkoľvek hlavnom letisku v rámci SR, ČR, Rakúska a Maďarska.

Službu zabezpečujeme na základe objednávky, ktorá musí obsahovať všetky potrebné údaje od adresy vyzdvihnutia až po adresu doručenia vrátane sprievodných papierov.

Batožinu odovzdávame výhradne pracovníkom leteckej spoločnosti alebo cestovnej agentúry, ktorá o túto službu požiada. Prevoz batožín je možné objednať samostatne, ale sa dá kombinovať aj s transferom na letisko.