Všeobecné podmienky


.: Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby AirportService.sk je spoločnosť CHARTER TRAVEL s.r.o., ktorá je zároveň poskytovateľom dopravy (dodávateľ). Zmluva o dopravných službách je medzi vami a dodávateľom.

Adresa sídla dodávateľa je Banšelova 23, 821 04 Bratislava, Slovenská republika a identifikačné číslo spoločnosti je 36291251. Pred vytvorením rezervácie si, prosím prečítajte tieto všeobecné podmienky, pretože obsahujú dôležité informácie o vašich právach a povinnostiach, ktorými je potrebné sa riadiť.

Tieto rezervačné podmienky, v spojení s informáciami uvedenými na našich webových stránkach a potvrdenie rezervácie (voucher) tvoria úplnú dohodu medzi vami a dodávateľom, a pokrývajú všetky rezervácie uskutočnené cez AirportService.sk, vrátane rezervácií vykonaných na www.airportservice.sk. 

.: Obmedzenie zodpovednosti

AirportService.sk a jej pobočky nezodpovedajú za meškanie spôsobené poveternostnými, cestnými alebo dopravnými situáciami, mechanickými poruchami alebo inými okolnosťami mimo našu kontrolu. Všetky náklady vzniknuté v dôsledku oneskoreného odletu alebo príletu, vrátane zmeškaných letov alebo cestovných spojení, sú výlučnou zodpovednosťou cestujúceho.

.: Platby

AirportService.sk vyžaduje platbu vopred kreditnou alebo debetnou kartou. Vaša kreditná alebo debetná karta bude zúčtovaná v plnej výške v čase vytvorenia rezervácie.

.: Vrátenie peňazí

Predplatené rezervácie zrušené viac ako 24 hodín pred plánovaným časom vyzdvihovania budú vrátané v plnej výške. Žiadna náhrada nebude vrátená pri zrušení rezervácie menej ako 24 hodín pred časom vyzdvihovania. Nepredplatené rezervácie (úhrada na faktúru) budú účtované v plnej výške za zrušenie menej ako 2 hodiny pred vyzdvihovaním plánovaného príletu.

.: Špeciálne požiadavky

Ak máte nejaké špeciálne požiadavky, dajte nám, prosím vedieť v čase rezervácie. Budeme sa snažiť vyriešiť všetky tieto požiadavky, ale nemôžeme zaručiť, že budú splnené a neberieme za ne žiadnu zodpovednosť.

.: Zásady ochrany súkromia

Toto vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov sa týka stránok www.airportservice.sk. Spracovávame údaje zhromaždené pri návšteve našich stránok v súlade s platnými ustanoveniami Slovenskej republiky a v zmysle európskeho nariadenia GDPR. Používaním tejto stránky súhlasíte s podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Na účely našej politiky ochrany osobných údajov znamenajú akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete, a ktoré vás osobne identifikujú a obsahujú vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mail, atď.
Prevádzkovateľ AirportService.sk zhromažďuje osobné údaje, len keď ich odošlete k nám. Dodávateľ a prevádzkovateľ AirportService.sk považuje tieto informácie za dôverné a bude ich používať len na účely pre ktoré boli podané. 
Prevádzkovateľ AirportService.sk  si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť niektoré časti týchto zásad ochrany súkromia. Môžete pravidelne kontrolovať stránku pre zmeny týchto zásad, a s vašim ďalším používaním týchto stránok, až po zverejnenie zmien týchto zásad bude znamenať, že súhlasíte s týmito zmenami. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou na adresu gdpr@chartertravel.eu
b) telefonicky +421 940 987 600 alebo
c) zaslaním písomej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu "GDPR - odvolanie súhlasu" na obálke.

.: Bezpečnosť cestujúcich

Bezpečnosť našich cestujúcich je našou najvyššou prioritou. V záujme zachovania bezpečnej a pohodlnej jazdy, naši vodiči majú právo odmietnuť alebo prerušiť prepravu každej osobe, ktorá podľa úsudku vodiča je nedisciplinovaná, rušivá alebo predstavuje hrozbu pre bezpečnosť vozidla alebo niekoho na palube.

.: Stratené veci

Cestujúci sú zodpovedný za ich osobný majetok. Vždy sa snažíme vrátiť veci, ktoré ostali vo vozidlách k ich majiteľom, ale nepreberáme žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo založenie veci. Všetky náklady vzniknuté pri navrátení veci k jeho majiteľovi musí zaplatiť majiteľ.

Mnoho cestovných tašiek vyzerá podobne. Naši vodiči si nemusia pamätať ktorá batožina je ktorého cestujúceho. Po dosiahnutí svojho cieľa si prosím skontrolujte či ste dostali všetky vaše veci, a že každá taška, aktovka, počítač, atď. je skutočne vaša.

Malé predmety sú najčastejšie ponechané v našich vozidlách (mobilné telefóny, fotoaparáty, malé tašky, slnečné okuliare, a tie najmä).

.: Prepitné

V mnohých prípadoch ceny za letiskové transfery nezahŕňajú prepitné. Prepitné je povolené a je veľmi uznávané našimi vodičmi.

.: Zákonné prehlásenie

Používaním tejto stránky výslovne prijímate a súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených na tejto stránke. Pokiaľ nesúhlasíte a neprijímate podmienky, nemali by ste používať tieto stránky. Táto stránka je k dispozícií len pre vašu osobnú potrebu, ktorá poskytuje informácie pre nás, a sťahovanie informácií pre svoju osobnú potrebu a pre nákup produktov. Návštevníci preberajú všetku zodpovednosť a riziko, pokiaľ ide o používanie týchto stránok a v žiadnom prípade prevádzkovateľ AirportService.sk nezodpovedá za škody akéhokoľvek druhu vzniknuté kupujúcemu (kupujúcim) použitím týchto stránok.

.: Ceny a informácie o produkte

Vynakladáme maximálne úsilie poskytovať presné a aktuálne informácie na týchto stránkach. Avšak uvedené položky môžu byť pozastavené a ceny sa môžu zmeniť. Prevádzkovateľ AirportService.sk nie je zodpovedný za typografické chyby a vyhradzuje si právo vykonávať opravy a zmeny na stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky ceny sú zobrazené v EURO mene vrátane dane z pridanej hodnoty.

.: Autorské práva

Všetok obsah na tejto stránke, ako je text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, zvukové klipy, digitálne sťahovanie, dátové kompilácie a softvér je majetkom vlastníka alebo jeho dodávateľov a je chránený slovenským a medzinárodným autorským právom. Všetok softvér použitý na týchto stránkach je majetkom vlastníka alebo jeho dodávateľov softvéru tejto stránky a je chránený slovenským a medzinárodným autorským právom.